Blog Archive

Labels

Sunday, February 8, 2009

Vespers (Instrumental)

1. Kaibigan, Kapanalig
2. Kapuri-puri Ka
3. Pintig ng Puso
4. Dakilang Pag-ibig
5. Tanging Yaman
6. Aba Ginoong Maria
7. Panginoon, Aking Tanglaw
8. Abang Maria
9. Liwanag ng Aming Puso
10. Stella Maris
11. Pasko ng Paglaya
12. Hesus na Aking Kapatid
13. Narito Ako

Link

No comments:

Post a Comment

Welcome to samutsari-dito!
There was an error in this gadget

Search This Blog

There was an error in this gadget