Blog Archive

Labels

Sunday, February 8, 2009

PAPURI COLLECTION 2 Papuri Singers


1. Papuring Awit
2. Bawat
3. Awit Ko'y Para Sa Kanya
4. Pintong Mahiwaga
5. Si Kristong Panginoon
6. Nakamtan
7. Langit Kaya
8. Muling Isinilang
9. Hangin
10. Dapat Mong Malaman
11. HesuKristo Ng Buhay Ko
12. Papurihin Kita
13. Babalik Na Muli
14. Susunod Ako
15. Ipagsabi Mo

MEDIAFIRE

RAPIDSHARE

Password: purpleskyz

No comments:

Post a Comment

Welcome to samutsari-dito!

Search This Blog