Blog Archive

Labels

Sunday, February 8, 2009

Munting Papuri


ALAY KO SA BIYAYA MO
1. Purihin Ang Panginoon
2. Pag-aalaala
3. Sa Piging Ng Panginoon
SALAMAT SA BAGONG UMAGA
4. Papuri Sa Diyos
5. Ama Namin
6. Kordero Ng Diyos
PARA KA MAMA AT PAPA
7. Paghahandog Ng sarili
8. Sa'yo Lamang
9. Isang Munting Panalangin
JESUS, PAGALINGIN MO PO AKO
10. Ang Tanging Alay Ko
11. Kahanga-hanga
12. Hesus
SA PAGPASOK KO SA SCHOOL
13. Sapagkat Ang Diyos Ay Pag-ibig
14. Tanging Yaman
15. Pananagutan
ISANG PASASALAMAT
16. Magpasalamat Kayo Sa Panginoon

Rapidshare

No comments:

Post a Comment

Welcome to samutsari-dito!

Search This Blog